ImmunProfil :

A TERMÉSZETES IMMUNVÁLASZ

 

Vizsgálat vázlatos leírása:
A vizsgálandó személytől alvadásában gátolt vért vettek (volumen kb.15-20 ml). A teljes vérből gradiens centrifugálással mononukleáris fehérvérsejteket szeparáltak (PBMC). A PBMC előírt koncentrációját Multi_TLR Array vizsgálati lemezre tették és a sejteket 24 órán át inkubálták 37°C-on. Az inkubációs idő leteltével a szupernatáns IL-6 tartalmát ELISA kittel mérték. Az eredményeket az Invivogen standard adataival hasonlították össze.

Bevezető: A természetes immunválasz
A természetes, vagy más névvel kifejezve a veleszületett immunrendszer, ahogyan azt neimmunsejt2ve is sugallja, már születésünkkor biztosít egy olyan védelmi rendszert, amely képes a szervezetre veszélyes és idegen elemek azonosítására. Aharcosaink saját és a nem saját elkülönítésére lehetőséget ad a konzervált, patogénekre jellemző molekuláris mintázatok (Pathogen AssociatedMolecular Pattern – PAMP) felismerése. Ennek alapja, hogy a gazda számára elsősorban veszélyt jelentő kórokozók a törzsfejlődés során korán elkülönültek az embertől, így számos, az emberben nem megtalálható vagy nem jellemző sejtalkotót, makromolekulát, fehérje szintézissel létrejött módosulatot hordoznak. A másik megközelítés a veszélyes és nem veszélyes molekulák, molekula-mintázatok elkülönítését emeli ki, ami a megváltozott, károsodott saját sejtek és sejtalkotók felismerését teszi lehetővé – pl. a sejtek sérülése, molekulák oxidatív károsodása, tumorok, vírusfertőzés esetében.

A TLR-al kapcsolatos működési zavarok nagyon sok betegséggel összefüggésbe hozhatók, és ezek az adatok napról napra bővülnek. Igazából ezeket az összefüggéseket a 2000-es évek elejétől közlik rendszeresen a kutatók. A TLR SNP mutációi illetve fenotípusos működési zavarai nagyban hozzájárulnak az autoimmun betegségek ill. a tumoros betegségek megjelenésével. A betegségekkel kapcsolatos SNP mutációk leírása és a hozzá kapcsolódó fenotípusos változások értéktlr felismerőkelése főleg a TLR 1, 2, 4, 5, 7, 9 receptorokra vonatkoznak, amelyek kapcsolatban állnak fertőzésekkel, gyulladásokkal, allergiás betegségekkel.
Először a TLR 1, 2, 6 receptorok SNP analízisével kapcsolatba hozható betegségekre vonatkozó adatbázist tekintjük át.
Általában a TLR 1-2 és 2-6 dimerizációja a Gram-pozitív baktériumok a mycoplasma és mycobaktérium fertőzések fokozott megjelenésére jellemző, vagyis ezeknek a receptorok ezekre a betegségekre való fogékonyságban töltenek be fontos szerepet. A TLR 1-es ezen túl a felsorolt baktériumokon kívül még a Chlamydia trachomatis fertőzéssel, fiatal nők nőgyógyászati betegségével mutat jelentős kapcsolatot.

A TLR 1, 2 receptorok polimorfizmusa kapcsolódik a leprára való érzékenységgel. A TLR 2-es bizonyos variánsaiban növekszik a lipopeptid indukált jelátviteli mechanizmus és ez egy tünetmentes baktériuriát okoz nőknél. A TLR 2-es receptorok jelentősen hozzájárulnak a humán húgyhólyag megfelelő immunválaszának kialakulásához és ezen receptorok sérülése a húgyúti taktus gyakori infekcióját okozhatja.

A TLR 2-es receptor működési zavarának fontossága a hepatocelluláris karcinómával kapcsolatban is felmerül. A TLR 2-es receptor polimorfizmusa szerepet játszhat a máj transzplantáció után kialakuló citomegalovírus fertőzésben, valamint a nasopharyngeális baktériumok légutakban történő kolonizációjában, különösen csecsemőknél. A TLR 2 ezen túl a fogékonyságot befolyásolja a tuberkulózis fertőzéssel szemben.

A TLR 3-as génnek a túlműködése és alul-működése alapvetően több fertőzésben és betegségben szerepet játszik. Bizonyos szempontból azonban a működési mechanizmus ismeretlen még, a szakirodalomban szereplő adatok gyakran nem egyértelműek. A TLR3-as kapcsolatot mutat a Stephen-Johnson szindrómával különösen a HLA-A*0206-os genotípusú hátterű embereknél. Szerepet játszik a Hepatitis B vírus fertőzések kialakulásában, tehát bizonyos esetekben ezeknek a géneknek a nem megfelelő működése fogékonnyá teszi az egyedet a Hepatitis B fertőzés akvirálására. Továbbá a Herpes simplex 2-es típusú vírussal kapcsolatban leírták, hogy egyes SNP mutációk kapcsolatban vannak ezeknek a fertőzéseknek a csökkent incidenciájával. A HIV fertőzés rezisztenciájában is szerepet játszik a TLR 3-as receptor, jelenleg bizonytalan mechanizmussal. Ami még fontos a TLR 3 polimorfizmussal kapcsolatban az a Hepatitis C vírushoz kapcsolódó cirrhrozis kialakulása, amely jelentős a máj transzplantációk esetében.

Nagyon színes irodalmi háttere van a TLR 4 polimorfizmussal kapcsolatos betegségekkel kapcsolatban. Itt legfontosabb kiemelni a fertőző és gyulladásos betegségeket, különösen a Gram-negatív baktériumokkal kapcsolatos fertőző betegségeket: a szepszist és a RSV bronchiolitis. A gén kapcsolatban van a disszeminált candidiázissal továbbá a gyulladásos bélbetegségekkel és kapcsolata van az atherosclerosis csökkent rizikójával valamint a rheumatoid arthritisszel. A TLR 4-es gén nagymértékben szabályozza a Gram-negítív baktériumok falában lévő lipopoliszacharidra adott gyulladásos választ. A króniktlrrec_2us gyulladás bizonyos baktériumok esetében kórosan befolyásolja az immunrendszer változásait, nem csak a bélgyulladásokban, de az inhalációs LPS-el kapcsolatban a légúti gyulladások esetében is.

Egyéb TLR receptorok kapcsolata a betegségekkel.
Itt meg kell említeni a TLR 5-öt, ami a baktériumok flagellin régiójára adott válasszal kapcsolatos, és a nem megfelelő működése növeli a fogékonyságot a Legionella fertőzés kapcsán kialakuló tüdőgyulladásra illetve növeli a rizikót a húgyúti traktus infekcióra. Néhány TRL 5-ös polimorfizmus kapcsolatban van a Crohn betegséggel és kimutatták a TLR 5-ös és 6-os valamint a TLR 10-es együttes SNP polimorfizmusát a hemapoetikus őssejt transzplantációval kapcsolatos ún. graft-versus-host reakciókra. A TLR 7-es és 9-es gének a virális és bakteriális fertőzésekkel kapcsolatosak. Itt újra meg kell említeni a Hepatitis C vírus infekciót, ahol is a terápiánál szóba jövő interferon gamma hatékonyságát befolyásolhatja az ezeken a géneken lévő különböző polimorfizmus.
.