Orvosaink

Dr. Jankovics István

UNESCO, Carlos J. Finlay mikrobiológiai díjra való jelölés a mikrobiológia területén

A Szakmai Kollégium Klinikai és Járványügyi Mikrobiológia Tagozat vezetőjének javaslata a Magyarország részéről felterjesztendő személyre:

Dr. Jankovics István, osztályvezető főorvos, az orvosi mikrobiológia szakorvosa

Országos Epidemiológiai Központ

Szakmai életrajz, szakmai tevékenység

 

1979-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán “cum laude” minősítéssel.

  1. november 15-én nyert felvételt az Országos Közegészségügyi Intézet ( ma “Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ ) Vírusosztályának Influenza laboratóriumába.

1988-ban laboratóriumi részleg-vezetői, majd 1998-ban osztályvezető főorvosi beosztást kapott.

1999-től 2004 – ig az OMNINVEST Kft minőségbiztosítási vezetőjeként dolgozott, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által elfogadott beosztásban.

  1. – 2011 között az Országos Epidemiológiai Központ Légúti vírus Osztályának osztályvezető főorvosa.

2011- WHO Nemzeti Influenza Laboratórium vezető főorvos

1980-tól vett részt az influenza elleni oltóanyag előállításában és ellenőrzésében, majd 1988-tól a termelés és ellenőrzés irányítását végezte. Ennek keretében kidolgozta az E.C. előírásoknak megfelelő seed lot rendszer szabványműveleti leírásait, validálását. A master seed ellenőrzésére bevezette a legmodernebb vizsgálatoknak számító monoklonális panelt és PCR vizsgálatot.

Az oltóanyag kémiai ellenőrzésében beállította a szabad formalin mikro-módszerben történő meghatározását. A hatékonysági vizsgálatoknál a monovalens bulkok ellenőrzésében korábban használt tengerimalac oltások helyett a WHO által elfogadott SRD vizsgálatokat alkalmazta, így a vakcina hatékonysága HA mikrogrammokban is megadhatóvá vált.

Az immunbiológiai végtermékek pirogén-anyag koncentrációjának meghatározására Magyarországon elsőként vezette be a LAL vizsgálatot, mellyel bizonyítani lehetett, hogy a hazai technológiával készült oltóanyag endotoxin tartalma közel 1/100-ad része az E.C. által megengedett értéknek.

Az oltóanyag fejlesztése folyamán a nyálkahártya vakcina és az alegységvakcina fejlesztésében vállalt szerepet.

A termelés mellett elsajátította az osztályon folyó virológiai módszereket, diagnosztikai és kutatási technikákat.

Gyakorlati feladatai közé tartozott a légúti vírusok izolálása, antigénszerkezeti analízise, az oltóanyag ellenőrzési módszereinek fejlesztése. Ennek keretében folyamatos kapcsolatot tartott a WHO londoni és genfi központjával, mint a Nemzeti Influenza Központ vezetője. A Magyarországon izolált, valamint a külföldről kapott influenza prototípus törzsekből hazai törzsbankot állított fel és működtet. 1989-től irányította az influenza vírus járványügyi-virológiai surveillance vizsgálatait Magyarországon.

Kutatási feladatként a vírusok elleni egér és humán monoklonális ellenanyagok előállításán dolgozott diagnosztikai és terápiás céllal. Az influenza vírus elleni monoklonális ellenanyagokon kívül CMV, herpesvirus, kullancs encephalitis vírus és RSV elleni ellenanyagokat állított elő.

Az oltóanyag termelés OKI-ban történő leállítását követően részt vett a technológia GMP szintű transzferálásában , és az OKI laboratóriumában kialakított egy GCLP szintű ellenőrző részleget az influenza elleni oltóanyag minőségellenőrzésére.

1986-ban a bécsi egyetem Virológiai Tanszékén, a humán citomegalovírus DNS hibridizáción alapuló diagnosztikáját sajátította el és alkalmazta.

1989-ben a párizsi Pasteur Intézet Biotechnológiai Osztályán dolgozott, ahol az általa előállított monoklonális ellenanyagok azonosítását végezte el ösztöndíjasként.

1991-ben részt vett egy FDA által a kelet-európai országok virológusai részére szervezett továbbképzésen Washingtonban. Ennek keretében tanulmányozta az Egyesült Államokban folyó influenza elleni vakcina előállítását és ellenőrzését, valamint a minőségbiztosítási rendszer működtetését.

1997-ben sikeresen elvégezte az OGYI által szervezett GMP tanfolyamot.

2000-ben az OM által kiírt Biotechnológia pályázaton nyertes „Dendritikus sejt alapú autolog tumor-ellenes vakcinák fejlesztése” című project szakmai vezetője volt. A pályázat sikeres befejezését követően (2002-ben) a Debreceni Orvostudományi Egyetemen közreműködésével irányította a Sejtterápia Klinikai Központ kialakítását DEOEC Bőrgyógyászati Klinikáján.

2005-ben a H5N1 elleni mock-up oltóanyag kifejlesztését irányította, amelynek sikeres befejezését követően „Népegészségügyért„ emlékplakettet és a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta.

  1. 06.08-11. között sikeres vizsgát tett a WHO által szervezett IATA tanfolyamon Lyonban.

2010-ben az influenza pandémiában végzett munkájáért Semmelweis díjat kapott.

Szakmai tudását három európai uniós pályázatban (FLUSECURE, FASTVAC, UNISEC) osztotta meg az európai szakemberekkel; 2006-2015 között az általa irányított laboratórium sikeresen vett részt a pályázatokban, melynek eredményei nemzetközi folyóiratokban kerültek közlésre.

Hazai és külföldi szakmai fórumokon közel 500 előadást tartott, 35 magyar nyelvű és 16 angol nyelvű közleménye jelent meg, továbbá egy könyvet, valamint négy könyvfejezetet írt.

Szakmai tevékenysége mellett megemlítésre méltó lehet példás és áldozatos családi élete, melynek keretében feleségével 5 gyermeküket nevelték fel közösen, sikeresen.

Budapest, 2015. 06.